Kaposvar University Univesity Library- PHD database

School: Doctoral School of Management and Organizational Science
Results: 75
Author
Title (english)
Title (hungarian)
Date
School
Thesis (english)
Thesis (hungarian)
Full-text
Balogh SándorDevelopment and application of genetic algoritm for multicriteria economic decision makingTöbbszempontú gazdasági döntéseket segítő genetikus algoritmus kidolgozása és alkalmazásai2009 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Barabás TündePrudential regulation of banks, their supervisory and shareholders’ control and internal auditA bankokkal szemben megfogalmazott prudenciális szabályok, felügyeleti, tulajdonosi és belső ellenőrzés2013 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Barna KatalinMethods for measuring the regional competitiveness in HungaryMódszertani lehetőségek a magyarországi régiók versenyképességének mérésére2008 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Barna RóbertInvestigation of the big game management in the South Transdanubian regionA nagyvadgazdálkodás vizsgálata a Dél-dunántúli régióban2005 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Bartos Szabolcs AndrásAnalysis of the apiaries in the South - Transdanubian region with special attention to the possibilities in economic cooperationA Dél-Dunántúli Régió méhészeteinek elemzése különös tekintettel a gazdasági együttműködésben rejlő lehetőségekre2009 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Berke SzilárdThe consumers’ view on the components of functional quality of basic foods of animal originA funkcionális minőség összetevőinek fogyasztói megítélése állati eredetű alapélelmiszereknél2003 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Bokorné Kitanics TündeEconomic analysis of environmentally friendly meat-production technologies in south transdanubian regionA környezetbarát vágóállat termelési technológiák ökonómiai elemzése a Dél-Dunántúli régióban2001 Doctoral School of Management and Organizational Science - - -
Bánfi ZoltánEffects of the banking completition on the retail forint and foreign exchange mortage loan market in HungaryA retail bankpiaci verseny hatásai Magyarországon, különös tekintettel a lakossági forint- és devizaalapú jelzálog hitelezésre2013 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Böröndi-Fülöp NikolettaSurvey on the nutrition habits of young people in Southern-TransdanubiaA fiatalok táplálkozási szokásainak vizsgálata a Dél-Dunántúlon2012 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Csima FerencFinancing of the operating funds requirement of agriculture with special respect to solutions applied in the sugar lineA mezőgazdasági termelés forgóeszköz szükségleteinek finanszírozása, különös tekintettel a cukorvertikumban alkalmazott megoldásokra2000 Doctoral School of Management and Organizational Science - - -
Csimáné Pozsegovics BeátaOrganizational features of the adult training outside the school system and development possibilities in the South Transdanubian RegionAz iskolarendszeren kívüli felnőttképzés szervezési sajátosságai és továbbfejlesztési lehetőségei a Dél-Dunántúli Régióban2011 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Csonka ArnoldEconomic analysis of buyer - seller relationships in the hungarian slaughter pig marketA beszállító-vevő kapcsolatok gazdasági elemzése a hazai vágósertés piacon2011 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Csorbai AttilaEconomic analysis of small scale egg production in the South Transdanubian regionA kisüzemi tojástermelés ökonómiai elemzése a Dél-Dunántúli régióban2004 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Dolgos AnettRelations of Economic competitiveness and taxation in the European UnionA gazdasági versenyképesség és az adózás összefüggései az európai unióban2007 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Dr. Csanádi ÁgnesThe effect of regional policy on the West Pannon RegionA regionális politika hatása a Nyugat-Dunántúli térségre2012 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Dr. Horváth JózsefDevelopment of the agricultural-statistical system from the aspect of the EU requirementsAz agrárstatisztikai információs rendszer fejlesztése az Európai Uniós elvárások tükrében2003 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Dr. Seregi JánosPublic welfare services of hungarian state forest holdings and their effectsA magyar állami erdőgazdaságok közjóléti szolgáltatásai napjainkban és azok gazdasági hatása2012 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Dr. Tóth JózsefThe methodological examination of the profitability of the hungarian agricultural production with focus on the subsidisation systemA magyar mezőgazdasági termelés jövedelmezőségi viszonyainak vizsgálata, különös tekintettel a támogatási rendszer alakulására2009 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Fabulya ZoltánSolving cost management, organizational and quality preservation tasks on the example of an autoclaving canning companyKöltséggazdálkodási, szervezési és minőségmegőrzési feladatok megoldása autoklávos konzervipari üzem példáján2010 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Fodor LórántThe role of stock exchange in price formation and liquidityTőzsdék szerepe a mezőgazdasági termékek árkialakításában, likviditásában2002 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Geszti SzilárdProductivity of production factors in hungarian dairy farmingAz erőforrások termelékenysége a magyar tejtermelésben2004 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Gulyás ÉvaProblems of handling accounting for financial leasing within the framework of domestic and international regulationsA pénzügyi lízing számviteli kezelésének problémái a hazai és a nemzetközi szabályozás keretei között2014 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Gál Veronika AlexandraCharacteristics of the hungarian small and medium-sized enterprises’ capital structure A magyar kis- és középvállalkozások tőkeszerkezetének sajátosságai2014 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Hampel GyörgyData sources of executive decision-making in the middle and large-sized food industry enterprises of the Southern Great PlainA vezetői döntéshozatal információforrásai a Dél-Alföld nagy és közepes méretű élelmiszeripari vállalatainál2011 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Hazagné Tamási IldikóFactors of cultural changes in the organizations of enterprises in feed industryA szervezeti kultúra változását befolyásoló tényezők a hazai takarmányipari vállalatokban2008 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Honfi VidDecision support models and their usage possibnilities on grasslandsDöntéstámogató modellek és alkalmazási lehetõségeik a gyephasználat példáján2007 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Horváth JózsefThe role of supply associations in the food retali trade of the South-Transdanubian RegionA beszerzési társulások szerepe a Dél-Dunántúli Régió élelmiszer kiskereskedelmében2011 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Horváth PéterComparison of Castilla y León (Spain) and the dél-dunántúl region from point of view of the regional developmentCastilla y Léon (Spanyolország)és a Dél-Dunántúli Régió összehasonlítása területfejlesztési szempontból2013 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Huszka PéterThe structural change of dairy products consumption plotted Against customers’ behaviourA tejtermékfogyasztás szerkezetének változása a vásárlói magatartás függvényében2005 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Jelenka GyörgyDevelopment possibilities and tasks of the Balaton regionA Balaton Régió fejlesztésének lehetőségei és feladatai2009 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Juhász GáborResearch of human resource management of Transdanubian agricultural enterprisesDél-Dunántúli mezőgazdasági társas vállalkozások humán erőforrás vizsgálata2001 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Kemény GáborA tervezési gyakorlat elemzése a Dél-Dunántúli régió mezőgazdasági társas vállalkozásaiban2001 Doctoral School of Management and Organizational Science - - -
Keszi AndreaInvestigations on financial management in the poultry productionPénzgazdálkodás elemzése a baromfihústermelésben2005 Doctoral School of Management and Organizational Science - - -
Koponicsné Györke DiánaThe role of cultural developments in the local society in South TransdanubiaA kulturális fejlesztések szerepe a vidéki társadalom fejlődésében a Dél-Dunántúlon2011 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Kovács BernadettInvestigation of some effects of the EU accession in dairy farming with simulation modelAz uniós csatlakozás várható hatásainak vizsgálata a tejtermelésben szimulációs modell segítségével2004 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Kovácsné Antal AnitaVenture capital financing of domestic small and medium-sized enterprisesKockázatitőke-finanszírozás a hazai kis és középvállalkozásokban2011 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Kövér GyörgyEconomical analysis of the hungarian breeding pig market of the 1990sA tenyészsertés-piac gazdasági összefüggéseinek elemzése a 90-es években2005 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Kőműves ZsoltHuman resource management and job satisfaction in pig productionMunkaszervezési és munka-megelégedettségi vizsgálatok a sertéstenyésztésben2010 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Kőnig GáborThe development of the hungarian agricultural trade with the European Union and the possibilities of improvementMagyarország Európai Unióval folytatott agrárkereskedelmének alakulása és fejlesztésének lehetőségei2006 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Lendvai EdinaThe analysis of the marketing-strategy and consumer behaviour on the market of the processed poultry productsMarketingstratégia és fogyasztói magatartás elemzése a továbbfeldolgozott baromfiipari termékek piacán2004 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Lukács Aurél IstvánComputer-based modeling and simulation of production processes of agricultural plantsMezőgazdasági vállalkozás termelési folyamatainak számítógépes modellezése és szimulációja2010 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Maksay KláraThe economic analysis of the employment policy of the European UnionAz Európai Unió foglalkoztatáspolitikájának gazdasági elemzése2009 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Miklós -Somogyi PatríciaEuropean comparative analysis of public finances and inflation, 1997-2008Közpénzügyek és infláció európai összehasonlító elemzése (1997-2008)2009 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Mile CsillaThe potentials of an EU-conform agri-environmental economy in HungaryAz agrár-környezetgazdálkodás EU-konform lehetőségei Magyarországon2006 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Molnár CsillaKálciumban dúsított tejtermékek fogyasztói fogadtatás vizsgálata2001 Doctoral School of Management and Organizational Science - - -
Molnár EszterThe comparative marketing analysis of the Szekszárd and Villány wine regions A szekszárdi és a villányi borvidék összehasonlító marketingelemzése2008 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Nagy Mónika ZitaStatistical analysis of red deer management in the South Transdanubian regionA gímszarvas-gazdálkodás statisztikai vizsgálata a dél-dunántúli régióban2009 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Nyers NórbertAz extenzív gyepterületek húsmarhatartással történő hasznosításának ökonómiai vizsgálata, hazai és külföldi sajátosságok figyelembe vételével2001 Doctoral School of Management and Organizational Science - - -
Nyáriné Budvig AnitaDetermining factors of regional development in the European Union and in HungaryA regionális fejlődés meghatározó tényezői az EU-ban és Magyarországon2005 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Ocskai GabriellaMain social and economic aspects of sick-payA táppénz főbb szociális és gazdasági összefüggései2008 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Olsovszky ÁrpádRegional differeces in the cost and income situation of dairy farmingA tejtermelés költség- és jövdelemviszonyainak regionális különbözősége2009 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Paál SándorThe regulatory role of law in a agricultural water management A jog szabályozó szerepe a mezőgazdasági vízgazdálkodásban2009 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Polereczki ZsoltExamination of the marketing activity of Hungarian SMEs working in the diary and meat processing industryA tej- és húsiparban működő kis- és közepes vállalkozások marketingtevékenységének vizsgálata Magyarországon2011 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Pálosi DánielEconomic study of wind and hydro power as renewable energy sourcesA szél- és vízenergia, mint megújuló energiaforrások alkalmazásának gazdasági vizsgálata2008 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Siegfried, PatrickKnowledge transfer in service research - Service engineering in startup companiesTudástranszfer a szolgáltatáskutatásban-Szolgáltatástervezés fiatal vállalatoknál2013 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Sisak BalázsCurrency demand and shadow economy in HungaryA készpénzforgalom és a rejtett gazdaság összefüggései Magyarországon2010 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Slezák ZsuzsannaEconomic analysis of the hungarian industral plant production from the aspect of the European UnionA hazai ipari növénytermesztés gazdasági elemzése az Európai Unió tükrében2005 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Szabó GáborRelationships on labour market of recent agricultural graduatesMunkaerő-piaci összefüggések vizsgálata agrárdiplomások körében2011 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Szabó KingaSome aspects of the internetional competitveness of the hungarian cow-calf productionA húsmarhatartás nemzetközi versenyképességének néhány tényezője2009 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Szatmári FerencAnalysing economic value creation in terms of the infocommunications investiments of domestic enterprisesKözgazdasági értékteremtés vizsgálata a hazai vállalkozások infokommunikációs beruházásainál2011 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Szente ViktóriaEconomic and market connections of production and trade of organic foodsAz ökoélelmiszerek termelésének, kereskedelmének gazdasági és piaci összefüggései2005 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Szigeti Orsolya Ágota Marketing strategy and consume behaviour in case of goat milk productsMarketingstratégia és fogyasztói magatartás a kecsketej alapú termékeknél2005 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Sáriné Csajka EdinaUse of rural development subsidies in the South Trans-Danubian regionA vidékfejlesztési támogatások hasznosulása a dél-dunántúli régióban2007 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Tarnavölgyi GáborProfessional and consumer attitudes towards food additivesAz élelmiszer-adalékanyagok szakmai és fogyasztói megítélése2009 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Temesi ÁgostonMarketing possibilities of functional foods produced by canned food industryA konzervipar által előállított funkcionális élelmiszerek marketinglehetőségei2011 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Tóth KatalinEconomic analysis of the competitiveness of organically produced cow milkAz organikus termelési eljárással előállított tehéntej versenyképességének gazdasági vizsgálata2005 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Tütő EszterRole of the regions in the regional developmentA régiók szerepe a területfejlesztésben2009 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Varga EszterComparison of agricultural entrepreneurial skills levels in the countries of the European UnionAz agrár-vállalkozói készségszint összehasonlítása az Európai Unió országaiban2009 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Varga MónikaEconomic optimization of sustainable complex processesMelléktermékeket hasznosító komplex körfolyamat gazdasági optimalizálása2009 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Varga Zoltán BalázsEconomic examination of the utility of the renewable sources in Hungary; with a special focus on the exploita tion of biomass and solar energyA megújuló energiaforrások hasznosíthatóságának gazdasági vizsgálata Magyarországon, különös tekintettel a biomassza és a napsugárzás energiájának kiaknázására2008 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Varga ÁkosConsumers judgment of marketing communication on milk and dairy products marketA marketingkommunikáció fogyasztói megítélése a tej és tejtermékek piacán2002 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Walter VirágTourism as a way of regional development in Kaposvár and its suburbsA turizmus mint a területfejlesztés eszköze a kaposvári kistérségben2006 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Wickert IrénFinancing model of agricultural research institutes of stateA költségvetési agrár kutatóintézetek finaszírozási modellje2009 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Wéber PéterNeuralgic points of the flat personal income tax schemeAz egykulcsos személyi jövedelemadó neuralgikus pontjai2014 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload
Úr Gézáné/Koncz KornéliaConnections between dietetics, consumer habits and agrarian productionA táplálkozástudomány, a fogyasztói szokások és az agrártermelés összefüggései2009 Doctoral School of Management and Organizational ScienceDownloadDownloadDownload